มีระบบงานแบบบริษัท มีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจน

ทรัม แท็กซี่ มีระบบงานแบบบริษัท ระบบคอมพิวเตอร์ไว้สำหรับเก็บข้อมูล ระบบการจัดเก็บวันขับ ระบบการจัดเก็บวันเช่าและโบนัสของผู้ขับแท็กซี่

+

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

พิธานเพื่อสังคม รูปสวัสดีตอนเช้า ธุรกิจในเครือบริษัท กิจกรรมเพื่อสังคม ความรู้ทางด้านเทคนิครถยนต์