รายได้เสริมจากการขายสินค้าและผลิตภัณฑ์ในเครือบริษัท

ทรัม แท็กซี่ มีสินค้าต่าง ๆ มากมายที่ผู้เช่าขับสามารถนำไปขายให้แก่ผู้โดยสารได้ เช่น สินค้าทรัม สินค้าพรีเมี่ยมทรัม ประกันภัย น้ำดื่มทรัม

+

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

พิธานเพื่อสังคม รูปสวัสดีตอนเช้า ธุรกิจในเครือบริษัท กิจกรรมเพื่อสังคม ความรู้ทางด้านเทคนิครถยนต์